SPECIES DIVERSITY OF GAMASID MITES (PARASITIFORMES, GAMASINA) ON SMALL MAMMALS FROM THE MIDDLE TAIGA OF KARELIA

Journal:

2006. 14 (2)

Publicatione: 
SPECIES DIVERSITY OF GAMASID MITES (PARASITIFORMES, GAMASINA) ON SMALL MAMMALS FROM THE MIDDLE TAIGA OF KARELIAAbout authors:

S. V. Bugmyrin, Institute of Biology, Karelian Research Center of the Russian Academy of Science, Pushkinskaya 11, 185910 Petrozavodsk, RUSSIA
L. A. Bespyatova, Institute of Biology, Karelian Research Center of the Russian Academy of Science, Pushkinskaya 11, 185910 Petrozavodsk, RUSSIA

Acknowledgments:

This research was supported by a grant from «Integration» FÑP (project No. 638).

 

Annotation:

Species diversity of gamasid mites was studied based on data from a long-term survey of 11 species of small mammals (six species of Rodentia and five species of Soricomorpha) in the middle taiga of Karelia. Six families, 17 genera, and 25 species were found. Parasitidae (8) and Laelapidae (7 species) have the highest species richness. The structure of the fauna is heterogeneous, ranging from free-living mites to permanent external parasites, with parasitic mites quantitatively dominating. The core of the fauna includes parasitic species with wide Palaearctic distribution: Echinonyssus eusoricis, E. isabellinus, Hyperlaelaps arvalis, Haemolaelaps dogieli, Eulaelaps stabularis Koch, 1836, and Laelaps hilaris Koch, 1836. The bank vole, field vole and root vole have the highest species diversity of parasitic gamasid mites.

Bibliography:

Balashov, Yu. S. 1982. Parazito-khozayinnye otnoshe-niay chlenistonogikh s nazemnymi pozvonochny-mi [Host-parasite relationships of arthropods and land vertebrates]. Publisher: Nauka, L. 320 pp. [In Russian]

Beklemishev, V.I. 1961. Terminy i ponyatiya, neob-khodimye pri izuchenii populyatsii parazitov i nidikolov [Terms and concepts necessary for studies on population of ectoparasites and nidicolous]. Zoo-logicheskiy zhurnal, 40 (2): 149–158. [In Russian]

Bespyatova, L.A. 1981. O rasprostranenii gamazovykh kleshchey melkikh mlekopitayushchikh na severo-zapadnoy chasti SSSR (Kareliya, Murmanskaya, Vologodskaya i Arkhangelskaya oblasti) [On the distribution of gamasid mites pertinent to small mammals in north-western parts of the USSR (Kare-lia, Murmansk, Vologda and Arkhangelsk Re-gions)]. In: Konferentsiya molodykh uchenykh. Biologicheskie aspekty izucheniya i ratsionalnogo ispolzovaniya rasteniy i zhivotnykh. Abstracts. In-stitute AR of Lat. SSR, Riga. p. 324 pp. [In Russian]

Bespyatova, L.A.1999. Acarofauna of micromammali-ans in southern Karelia. In: Yu.S. Balashov (Ed.). VII Acarological Congress (September 28–30 1999, St. Petersburg, Russia). Abstracts. Zoological In-stitute RAS, St. Petersburg, p. 10–11.

Bespyatova, L.A .2006 Vidovoe raznoobrazie gama-zovykh kleshchey temnoy polevki, ee gnezda i lesnoy podstilki v sredney tayge Karelii [Species diversity of gamasid mites parasitizing the field vole, their nest and forest litter in the middle taiga of Karelia] In: I.L. Bekish (Ed.). Dostizheniya i perspectivy razvitiya sovremennoy parazitologii. Trudy V Respublikanskoy nauchno-prackticheskoy konferentsii. Vitebsk. p.360–364 [In Russian]

Bespyatova, L.A. and Medvedev, S.G. 2004. Kleshchi i blokhi na melkikh mlekopitayushchikh v yuzhnoy chasti Vodlozerskogo natsionalnogo parka [Mites and fleas on small mammals in southern parts of the Vodlozersky National Park]. Eurasian Journal of Entomology, 3 (3): 203–209. [In Russian]

Bregetova, N.G. 1956. Gamazovye kleshchi. Kratkiy opredelitel [Gamasid mites (Gamasoidea). Con-cise identification guide]. Publisher: Nauka, Mos-cow – Leningrad, 246 pp. [In Russian]

Gushchina, A.I. and Marshalova, N.A. 1964. Gama-zovye kleshchi gryzunov i nasekomoyadnykh yuzh-nykh rayonov Karelii. [Gamasid mites on rodents and insectivores in southern districts of Karelia]. In: K prirodnoy ochagovosti parazitarnykh i trans-missivnykh zabolevaniy v Karelii. Publisher: Nau-ka, Moscow – Leningrad, pp. 92–99. [In Russian]

Kurkhinen, Ju.P, Danilov, P.I, and Ivanter E.V. Mleko-pitayushchie vostochnoy Fennoskandii v usloviya-kh antropogennoy transformatsii taezhnykh eko-sistem [Mammals of East Fennoscandia in the context of anthropogenic transformation of Taiga Ecosystems]. Publisher: Nauka, Moscow, 208 pp. [In Russian]

Magarran, E. 1992. Ekologicheskoe raznoobrazie i ego izmerenie [Ecological diversity and its measure-ment]. Publisher: Mir, Moscow, 182 pp. [In Rus-sian]

Marshalova, N.A. 1972. Gamazovye kleshchi (Gamasoi-dea, Parasitiformes) na nasekomoyadnykh Karelii i Murmanskoy oblasti [Gamasid mites (Gamasoi-dea, Parasitiformes) on insectivores (Insectivora) of Karelia and Murmansk Region]. In: Biolog-icheskie osnovy borby s transmissivnymi i parazi-tarnymi zabolevaniyami na Severe. Petrozavodsk, p. 123–132. [In Russian]

Pesenko, Yu.A. 1982. Printsipy i metody kolichestven-nogo analiza v faunisticheskikh issledovaniyakh [Principles and methods for quantitative analysis in faunal studies]. Publisher: Nauka, Moscow, 287 pp. [In Russian]

Schulman, R.E. 1967. Novyy vid kleshcha Laelapidae (Gamasides), parazitirueshchego na lesnoy polevke [A new Laelapidae (Gamasides) mite species para-sitizing the Northern birchmouse]. Trudy Lenin-gratskogo obshchestva estestvoispytateley, 73 (4): 95–98 [In Russian]

Schulman-Al’bova, R.E. 1961. Fauna gamazovych klesh-chey na melkich mlekopitayushchich v Karelii [Fau-na of gamasid mites on small mammals in Karelia]. Trudy Karelskogo filiala AN SSSR. Petrozavodsk, 30: 107–128. [In Russian]

Siivonen, L. 1979. Mlekopitayushchie severnoy Evropy [Mammals of Northern Europe]. Publisher: Forest Industry, Moscow. 232 pp. [In Russian]

Tenerio, J.T. and Radovsky, F.J. 1979. Review of the subfamily Hirstionyssinae, synonymy of Echinon-yssus Hirst Hirstionyssus Fonseca and description of four new spesies of Echinonyssus (Acarina: Laelapidae). J. Med. Entomol., 16 (5): 370–412.

Tikhomirov, S.I. 1977. Semeystvo Parasitidae [Family Parasitidae]. In: M. S. Gilyarov (Ed.). Opredelitel obitayushchikh v pochve kleshchey Mesostigmata. Publisher: Nauka, Leningrad, p. 55–108. [In Russian] Zemskaya, A.A. 1973. Parasiticheskie gamazovye klesh-chi i ikh meditsinskoe znachenie. [Parasitic gamasid mites and their medical importance]. Publisher: Meditsina, Moscow, 168 pp. [In Russian]