VSEVOLOD DENISOVICH SEVASTIANOV

Years of life:

1929—2013

Memoriam issue:

21 (2)

About author:

I.I. Mechnikov Odessa National University, Shampanskiy al., 2, Odessa, 65058 Ukraine

Articles: