Trach V.A.

About author:

I. I. Mechnikov Odessa National University, Shampanskij al. 2, Odessa, 65058 Ukraine